Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding

Wij bieden jou persoonlijke begeleiding rondom jouw opleiding, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psycho-sociaal gebied. In het eerste leerjaar wordt er extra veel aandacht besteed aan deze begeleiding. Je zal na de basisschool namelijk moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderende omstandigheden. We vinden het heel belangrijk dat je je op school prettig en veilig voelt en dat het goed met je gaat. Wij ondersteunen jou graag hierbij!

Antwoorden op je vragen

Zij zijn er voor jou

Je eerste contactpersoon voor vragen of hulp is je mentor. Hij/zij kan met jou praten over je cijfers, het leren, maar ook als het even niet zo lekker loopt thuis bijvoorbeeld. Ook voor jouw ouders/verzorgers is de mentor het eerste aanspreekpunt. Naast het geven van zijn of haar eigen vak, geeft de mentor in de onderbouw mentorlessen. Tijdens de mentorlessen leer je bijvoorbeeld hoe je het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas zal de mentor je ook helpen door loopbaanoriëntatie- en begeleidingsuren (lob) te geven.

De decaan begeleidt leerlingen wanneer hij moet kiezen voor een vakkenpakket. Ook helpt hij de leerling en de ouders/verzorgers wanneer de leerling moet kiezen voor een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting.  

Vestiging Woldendorp heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit minimaal twee docenten die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen.

Als je persoonlijke problemen hebt, bespreek je die in eerste instantie met je mentor. Als het je mentor niet lukt om ze met je op te lossen dan kunnen we je aanmelden bij onze schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker heeft de taak om problemen te voorkomen, te signaleren en/of te verhelderen, hulp te bieden en als het nodig is te verwijzen naar externe specialisten. 

Zodra je bent aangemeld bij de schoolmaatschappelijk werker wordt er een hulpverleningscontract aangegaan. Binnen het Dollard College is er een samenwerkingsverband tussen leerlingbegeleiders, coördinatoren, mentoren, jeugdartsen, Lentis, netwerk jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk. Deze partijen hebben maandelijks een overleg.

Leerlingen uit het eerste leerjaar kunnen (telefonisch) kennismaken met de sociaalverpleegkundige van de GGD Groningen. Ook kunnen ze voor informatie of hulp met betrekking tot gezondheid gebruik maken van het jongerenspreekuur op school. De sociaalverpleegkundige is het aanspreekpunt voor leerlingen voor alle zaken die te maken hebben met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen. De sociaal verpleegkundige vervult tevens de rol van ‘vertrouweling’.

Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die jou zo direct raken en zo privé zijn, dat jij en/of je ouders/verzorgers niet meer weten hoe er mee om te gaan. Het kan zijn dat je dit liever niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school. Dan kan je aankloppen bij de vertrouwenspersonen. Zij helpen jou als je ergens mee zit en dat niet bij een ander kwijt kunt. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en onderneemt zo nodig verdere stappen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon.

Meer informatie?

In ons ondersteuningsprofiel staat nog veel meer over onze ondersteuning omschreven.

Bekijk het ondersteuningsprofiel