Dalton

Wat is Daltononderwijs?

Wij zijn een daltonschool! Wij werken volgens de 5 kenwaarden van het daltononderwijs: samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. Wij geven nét een beetje extra mee als je je diploma haalt. Scrol gauw verder en leer wat deze onderwijsmethode inhoudt!

Bij ons op school leer je (nog beter) samenwerken, verantwoordelijkheid te nemen voor je werk en om te gaan met vrijheid en zelfstandigheid. Ook leren we je hoe je effectief met je tijd om kan gaan. Hierbij kan je denken aan plannen, overzicht houden en je houden aan deadlines. 

Studiewijzers en de Daltonbrief
Op onze vestiging werk je met studiewijzers. Hierin staat per vak wat de lesstof, taak en opdracht is voor een bepaalde periode. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd af hebben van je werk. Samen met je mentor stel je de Daltonbrief op. Hierin staan jouw persoonlijke leerdoelen en sociale doelen, die jij thuis met je ouders bespreekt. Drie keer per jaar komen jullie (jij, je ouders en je mentor) samen om jouw Daltonbrief te bespreken. Zo werken wij samen aan jouw ontwikkeling!

Leerdoelen
Het is belangrijk om tussendoor regelmatig te kijken naar hoe het gaat. Dit noem je reflectie. Door het werken met leerdoelen, weet je precies wat je moet kennen of kunnen. Door regelmatig te reflecteren kan je goed bekijken of je de leerdoelen bereikt hebt. Je mentor coacht en helpt je waar het nodig is, zodat je het uiteindelijk ook echt goed zelf kan.

Daltonuren
Door het aanbieden van daltonuren valt er (bijna) iedere dag wel iets te kiezen. Extra hulp voor een vak waar je moeite mee hebt, extra uitdaging op het moment dat je iets heel gaaf vindt, of een activiteit waar je met je vrienden uit andere klassen aan mee kan doen. Elke klas heeft zo'n 10 daltonuren per week. Onze leerling Alex vertelt je graag wat meer over de daltonuren en huiswerk!

Meer informatie?

Check dan de website van Daltononderwijs

www.dalton.nl