vmbo & profielen

Opleiding Basisberoeps- en Kaderberoepsgericht
Afhankelijk van het behaalde niveau in de onderbouw en het advies dat je krijgt en je interesse kun je in Woldendorp een Basisberoepsopleiding of een Kaderberoepsopleiding volgen.

We zijn in 2017 gestart met het vernieuwd vmbo. Deze nieuwe programma’s bieden je een betere aansluiting op het mbo. Naast de verplichte profieldelen bieden wij veel keuzemogelijkheden. Op deze manier krijg je meer kansen om te onderzoeken welk beroep het beste bij je past.

In Woldendorp bieden wij het profiel Zorg & Welzijn (Z&W) en het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) aan.

Naast het profiel en de verplichte vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Kunstvakken (KV1), Gymnastiek (LO1) moet je nog 2 andere examenvakken kiezen.
Deze nieuwe programma’s bieden je een betere aansluiting op het mbo. Naast de profieldelen bieden wij veel keuzemogelijkheden. Op deze manier krijg je meer kansen om te onderzoeken welk beroep het beste bij je past.

De vier profieldelen voor Dienstverlening en Producten zijn:

Organiseren van een activiteit. Waar moet je allemaal rekening mee houden als je een activiteit organiseert?
Presenteren, promoten en verkopen.
Hoe zorg je er voor dat zoveel mogelijk mensen jouw product kennen en kopen?
Maken en verbeteren van een product.
Een nieuw product ontwerpen, tekenen in 2D of 3D en maken.
Een multimediaal product maken.
Maak een website, een app of korte film naar de wensen van je opdrachtgever.

De vier profieldelen voor Zorg en Welzijn zijn:

Mens en Activiteit
Activiteiten organiseren en begeleiden.
Mens en Omgeving
Binnen de zorg leer je om op een veilige en logische manier verschillende werkzaamheden uit te voeren met daarbij de inzet van de juiste apparatuur.
Mens en Zorg
Zorg verlenen aan verschillende doelgroepen.
Mens en Gezondheid
Aan de slag met de gezonde leefstijl en voedingsgewoonten.

De keuzedelen die wij op onze school aanbieden zijn (onder voorbehoud) onder andere:
• Robotica
• Digispel
• Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
• Ongevallen en EHBO.
• Voeding en beweging.
• Ondernemen
• Presentatie en styling
• Milieu, hergebruik en duurzaamheid
• Haarverzorging
• Hand- en voetverzorging
• Schoonheidsbehandeling, hand, haar en gezicht
• Verzorging
• Assisteren in de gezondheidszorg
• Veiligheid en EHBO
• Wonen en huishouden
• Welzijn, Kind, Jongere, Volwassenen en Ouderen
• Facilitaire dienstverlening, catering, inrichting, onderhoud en receptie
• Mode en design
• Gastheerschap
• Keuken


Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, LOB
Dit neemt een belangrijke plaats in binnen het vernieuwd vmbo. Hierbij word je voorbereid op de keuzes die je moet en gaat maken voor je verdere schoolloopbaan.