Vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. Op het bord zie je de vakken en leergebieden (combinaties van vakken) die je kunt krijgen. In de onderbouw kijken de leraren altijd goed naar wat jij kunt. Als de leerstof te moeilijk is, doe je een stapje terug. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je een ‘treetje hoger’ werken. Zo werk je altijd op je eigen niveau en in je eigen tempo.

De meeste vakken beginnen al in de eerste klas. Sommige vakken zoals natuur- en scheikunde, economie en maatschappijleer krijg je pas later. Bij veel vakken moet je ‘echt leren’. Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van de leerstof. Maar vaak moet je ook iets leren doen. Bijvoorbeeld iets vertellen in het Engels of Frans. Of onderzoek doen met een microscoop.

1. Nederlands
2. Engels
3. Frans
4. Duits
5. Wiskunde
6. Natuur en Gezondheid
    Biologie
    Verzorging
7. Natuur- en scheikunde
    Techniek
8. Mens en Maatschappij
    Aardrijkskunde
    Geschiedenis
9. Economie
10. Kunst en Cultuur   
11. Bewegen en Sport, gymnastiek
12. Informatiekunde