Aanmelden

Aanmelden

Na een gesprek met je meester of juf in februari weet je welk advies je voor het Voortgezet onderwijs krijgt. Je kunt je dan aanmelden bij onze school. Het aanmeldformulier van onze school krijg je via de basisschool of kun je hier downloaden. Doe dit wel voor 15 maart! 

We zien je graag voor de zomervakantie bij de kennismakingsavond!

Voor aanmelding leerjaar 2 of hoger verzoeken wij u contact op te nemen met de vestiging.
Telefoonnummer: 0596-583380
E-mail: woldendorp@dollardcollege.nl